Reklamácia a vrátenie tovaru

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho WEBTIP s.r.o., IČ 26384957, so sídlom Křimičká 79, 318 00 Plzeň ČR, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Plzni, v oddiele C, vložka č. 16882 pre internetový obchod www.hawaj.sk.

 Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho WEBTIP s.r.o., IČ 26384957, so sídlom Křimičká 79, 318 00 Plzeň ČR, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Plzni, v oddiele C, vložka č. 16882 pre internetový obchod www.hawaj.sk.

 


Hore