V dnešnej dobe je súńćasŇ•ou mnohých záhrad uŇĺ aj bazén, ktorý vôbec nie je nedostupnou komoditou, ako tomu bolo predtým. Tou najlepšiu moŇĺnou variantou z hńĺadiska ceny a dostupnosti sú samozrejme nadzemné bazény. Tie uŇĺ dnes nevyŇĺadujú odbornú montáŇĺ a záhradný bazén si uŇĺije celá rodina. Jedná sa o jednu z najdostupnejších variantov na našom trhu, tak preńćo ju nemaŇ•?

UvaŇĺujete o kúpe bazéna?

V súńćasnej dobe máte na výber nespońćetné mnoŇĺstvo variantov. Najlepšou moŇĺnosŇ•ou, ńćo sa týka ceny a inštalácie, sú nadzemné bazény. ńĆi uŇĺ máte veńĺkú záhradu alebo malý dvorńćek, u nás si vyberiete bazén podńĺa svojich predstáv. Vlastný bazén môŇĺete vyuŇĺívaŇ• pońćas sezóny kedykońĺvek chcete, rovnako tak môŇĺe slúŇĺiŇ• pre aktívne trávenie vońĺného ńćasu vašich detí, vńŹaka tomu sa celá rodina udrŇĺí v kondícii. A ak chcete domáci bazén doplniŇ• o ešte väńćšiu porciu zábavy a športového vyŇĺitia, preńćítajte si naše tipy na to, ako vybraŇ• vhodný bazén.

 

Bazén je ideálny aj do malého priestoru

 

Pokial Vaša záhrada priamo neoplýva priestorom, rozhodne to nemusí byŇ• problém, pretoŇĺe súńćasné záhradné bazény s kruhovom priemere pohodlne umiestnite i na záhradu o pár desiatkach metrov štvorcových. A všade tam poskytnú zábavu nielen vám, ale samozrejme tieŇĺ hlavne vašim deŇ•om. Ideálnou vońĺbou, ak vonkajšie bazény kupujete, je staviŇ• na zastrešenie, poprípade aj filtráciu. Bez toho sa dnes vonkajší bazén málokedy zaobíde.

 

Jak vybrat správný bazén?

Pred kúpou bazéna je dôleŇĺité si ujasniŇ•, końĺko ńĺudí ho bude vyuŇĺívaŇ• a ako ńćasto? Podńĺa toho vyberajte jeho veńĺkosŇ• a následne tieŇĺ filtráciu, ktorá udrŇĺuje bazén v perfektnom stave pońćas celej sezóny. Ak máte k dispozícii menšie priestory, odporúńćame nafukovacie nadzemné bazény, s ktorými môŇĺete jednoducho manipulovaŇ•. Tie najmenšie nepotrebujú ani filtráciu, väńćšie vyŇĺadujú buńŹ kartušovú filtráciu alebo pieskovú filtráciu.

Ak máte viac priestoru, vyuŇĺite ho na umiestnenie okrúhleho alebo obdńļŇĺnikového nadzemného bazéna s extra pevnou antikoróznou konštrukciou. Tento typ bazéna u nás zakúpite vo výhodnom balení s filtráciou aj schodíkmi v akcii. Pokiańĺ ho budete pravidelne udrŇĺiavaŇ•, vydrŇĺí vám dlhé roky. Bazén je dlhodobá investícia a k jeho kúpe by ste tak mali pristupovaŇ•. Dôkladne si priestor na bazén premerajte a myslite dopredu - bazénik môŇĺe byŇ• pre deti vhodný teraz, ale aŇĺ vyrastú, nebude stańćiŇ• nikomu. Ideálna hńļbka pre plávanie a prípadné skákanie do vody je 1,5 metra, ale uŇĺ pri hńļbke 1,2 metrov si zaplávate pohodlne a voda sa navyše rýchlejšie prehreje.

 

Kam bazén umiestiŇ•?

  • Pre umiestnenie bazéna by ste mali voliŇ• priestor, kam svieti pońćas dŇąa slnko najviac. Ušetríte tak za ohrev vody a sami si budete môcŇ• uŇĺívaŇ• v bazéne aj na lehátku slnieńćka a opańĺovanie.
  • V blízkosti by tieŇĺ malo byŇ• tienisté miesto, aby ste sa v prípade veńĺkých letných horúńćav vyhli úpalu.
  • Pri umiestŇąovaní bazéna myslite na priestor pre prvky, ktoré vám poskytnú pri bazéne dostatok súkromia ako napríklad Ňĺivý plot a pod.

  •  

Ktoré doplnky zvoliŇ•?

Samotná prevádzka bazéna sa beŇĺne nezaobíde tieŇĺ bez filtrácie, krycej plachty, bazénovej chémie, prípadne ńŹalšieho príslušenstva. Ak pre bazén nemáte dostatońćne preslnené priestranstvá, problém ńĺahko vyriešite solárnym ohrevom ńći solárnou plachtou.

 

Bazénová filtrácia udrŇĺí vodu ńćistú

Samozrejme nie vŇĺdy musíte kupovaŇ• dané prvky zvlášŇ•, pretoŇĺe bazén s filtráciou je variantom, ako všetko kúpiŇ• v jednom balení. Budete tak maŇ• istotu, Ňĺe vaša voda bude vŇĺdy ńćistá, a dané vonkajšie bazény, ńći uŇĺ akéhokońĺvek typu, budú vŇĺdy perfektne slúŇĺiŇ• pońćas celej sezóny. Pokiańĺ si nie ste istí, ktorý bazén je vhodný na vašu záhradu, obráŇ•te sa na našich špecialistov, ktorí vám radi s výberom pomôŇĺu. MôŇĺete u nás tieŇĺ vyberaŇ• špeciálne bazény v akcii, ktorých máme dostatok a snaŇĺíme sa sortiment produktov stále inovovaŇ• a vylepšovaŇ• podńĺa vašich poŇĺiadaviek.


Hore