Vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Vyplňte tento formulár a pošlite ho späť predávajúcemu iba v prípade, že chcete odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Adresát (predávajúci): WEBTIP s.r.o.
Líšťanská 510
330 33 Město Touškov
Česká republika
Adresa pre zasielanie reklamácie Slovenskou poštou: Frogman s.r.o. - ID19460
P.O.BOX 901
Detašované pracovisko - Sihoť
911 01 Trenčín
Adresa pre zasielanie reklamácie kuriérom SPS: Frogman s.r.o. - ID19460
Depo SPS
Bratislavská 1804
911 05 Trenčín
Adresa pre zasielanie reklamácie kuriérom Geis: Frogman s.r.o. - ID19460
Depo Geis
Zlatovská cesta 2673
911 05 Trenčín
Adresa pre zasielanie reklamácie kuriérom DPD: Frogman s.r.o. - ID19460
Depo SPS
Bratislavská - depo 654
911 05 Trenčín
Číslo objednávky: (uvedené na daňovom doklade)  
Oznamujem(eme), že týmto odstupujem(eme) od kúpnej zmluvy o nákupe tohoto tovaru:  


 
Dátum objednania tovaru:  
 
Meno a priezvisko kupujúceho(ích):  

 
Adresa, telefónny kontakt, e-mailová adresa kupujúceho(ích):  
 
Číslo účtu:  
 
Dátum:  
 
Podpis kupujúceho(ích): (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)  


 

Hore