Vzor formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět prodávajícímu pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy.

Adresát (prodávající): WEBTIP s.r.o.
Úněšov 98
330 38 Úněšov
Číslo objednávky: (uvedno na daňovém dokladu)  
Oznamuji(eme), že tímto odstupuji(eme) od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:  


 
Datum objednání zboží:  
 
Jméno a příjmení kupujícího(ích):  

 
Adresa, telefonní kontakt, e-mailová adresa kupujícího(ích):  
 
Číslo účtu:  
 
Datum:  
 
Podpis kupujícího(ích): (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)  


 

Hore